هیأت علمی

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 
حجت الاسلام و المسلمین محمود ابوترابی ابدانسری
 
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 
محل خدمت: دانشکده علوم قرآنی آمل
 
جایگاه علمی: استادیار
 
رایانامه: 
تنظیمات قالب