نام : حجت الاسلام و المسلمین

 نام خانوادگي : سید محمد نقیب

 سمت : سرپرست دانشگاه

 تحصيلات :

 سوابق :

 شرح وظايف :

 آدرس :

 شماره تماس :

 کد ملي :

 شماره پرسنلي :

 شماره شناسنامه :

 شماره داخلی :

 توضيحات :

 محل خدمت :

 نام ارگان :

<< بازگشت به ليست