معاونت دانشجویی فرهنگی / شوراهای زیر مجموعه

 

کمیسیون موارد خاص :

كميسيون بررسي موارد خاص در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد آيين نامه مربوطه  فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه مورد خاص تشخيص داده مي شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايد.

موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود كه جريان تحصيل آنان به خاطر عللي خارج از اداره و اختيار آنها كه در تحصيل‌شان موثر بوده با مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه هاي موجود ممكن نيست و رسيدگي به مشكلات تحصيلي آنها وارائه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيق‌تر همه جانبه نياز داشته باشد.

لذا به جهت کمک به این‌گونه دانشجویان آنها می بایست ابتدا در سامانه کمیسیون وزارت علوم ثبت نام نموده و پس ازتکمیل ثبت نام و اخذ کد رهگیری از سامانه، با مراجعه به کارشناس آموزشی دانشکده و ارسال آن به دفتر مرکزی دانشگاه، منتظر اعلام رای کمیسیون موارد خاص در مورد ادامه تحصیل خود باشند. این کمیسیون هرماهه در دفتر مرکزی دانشگاه تشکیل جلسه داده و در مورد پرونده های مطروحه اعلام نظر می نماید.

 

کمیته انضباطی :

شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از بازگشایی دانشگاه ها، با این عنوان که رسیدگی به تخلفات دانشجویی در داخل دانشگاه به نفع کشور و دانشگاهیان است، آیین نامه انضباطی دانشجویان را مصوب کرد.

 این آیین نامه در دو قسمت کمیته انضباطی دانشگاه وکمیته انضباطی مرکز که در وزارت علوم است، لازم الا جرا است و برای هر کدام از این مراجع اختیارات مشخص اما تفسیر پذیری تعیین کرده است. اختیارات کمیته انضباطی در حیطه رسیدگی به چهار نوع جرم است:

 الف) رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب وجرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلا س و قتل) .

ب) رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری (مانند تقلب در امتحان، فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان). هر عملی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که موجب اخلا ل یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود، در نهایت ایراد خسارت به اموال دانشگاه یا بیت المال.

 

ج) تخلفات سیاسی مانند دادن اطلاعات خلاف یا کتمان واقعیات عمده نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها، عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها، فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی، توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند شعارنویسی، پخش اعلامیه و...) ایجاد بلوا وآشوب در محیط دانشگاه. د) تخلفات اخلاقی، استعمال مواد مخدر یا مداخله در خرید و فروش و توزیع اینگونه مواد، استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مستهجن یامداخله در خرید و فروش، تکثیر و توزیع اینگونه وسایل، عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل، استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکس های مستهجن یا آلات لهو و لعب، عدم رعایت شئون دانشجویی، داشتن رابطه نامشروع، تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع و انجام عمل منافی عفت و سایر عناوین مجرمانه که در محیط دانشگاه رخ می دهد

مطالب مرتبط
اخبار و اطلاعیه های مرتبط
سامانه های مرتبط دانشجویی فرهنگی