سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩

سامانه تجمیع آمار / بانک اطلاعات خوابگاه ها

 

فرم جستجو
  
  
  
  
  
  
  
 و  يا


دانشکده نوع مسئول مساحت محل مالکیت تعداد اتاق ظرفیت تعدادساکنین تعداد طبقات تعداد تخت تعداد یخچال تعداد کمد تعداد تلویزیون تعداد آبسرد کن تعداد فرش تعداد رایانه تعداد اجاق گاز نوع سرمایش نوع گرمایش تعداد میز مطالعه تعداد کتاب موبایل مسئول تلفن خوابگاه آدرس خوابگاه اینترنت
خواهران زهرا شیخ وسی 600 بیرون از دانشکده ملکی 12 60 56 2 28 4 17 4 1 4 1 4 کولر گازی بخاری 2 1 9372461915 32221128   دارد
برادران سیدعلیرضاطیبی 756 بیرون از دانشکده استیجاری 12 60 59 5 66 4 57 3 0 12 2 5 کولر آبی بخاری 2 170 9158174990 38595271   دارد
خواهران سيده رضوان حسيني 844 داخل دانشکده ملکی 10 107 107 2 54 16 24 1 1 7 2 5 کولر گازی شوفاژ 4 972 9368286489 1144260035   دارد
برادران سید مصطفی سیدیان 4000 بیرون از دانشکده ملکی 400 4000 4000 2 200 200 200 200 200 200 200 200 کولر گازی بخاری 200 200 9122527210 7773523   دارد
برادران مجتبي شيرسوار 762 بیرون از دانشکده ملکی 12 76 39 2 50 7 15 1 1 2 2 6 پنکه شوفاژ 4 403 9113253656 1144234507   ندارد
خواهران دانشجو معصومه آزادي و زهره مظهري منش 400 داخل دانشکده استیجاری 4 48 42 1 42 5 44 1 1 7 7 3 کولر آبی شوفاژ 3 200 9150499340 35235203   دارد
خواهران کافیه حاج علیانی 400 بیرون از دانشکده وقفی 11 68 62 5 68 8 9 4 0 12 4 4 کولر آبی شوفاژ 2 120 9185675170 38368499   دارد
برادران عزیز علی صفری 360 بیرون از دانشکده وقفی 9 50 41 4 50 4 9 4 0 6 2 4 کولر آبی شوفاژ 1 100 9183577889 38368119   دارد
خواهران فاطمه بابایی 700 داخل دانشکده ملکی 15 140 106 1 120 15 31 1 1 16 0 10 ندارد شوفاژ 7 20 9158847650 32289364   ندارد
خواهران اعظم زارعشاهي 2040 بیرون از دانشکده وقفی 23 120 130 3 130 23 130 1 1 23 3 9 کولر آبی شوفاژ 6 400   32331778   دارد

مطالب مرتبط