چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨

صفحه دانشکده ها / معرفی روسای دانشکده ها

 

فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی دانشکده شماره تلفن
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید معصوم حسینی (رئیس) 44270522-011
حجت الاسلام والمسلمین سیداحمد سجادی (سرپرست) 45850771-031
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد قاسم احمدی (سرپرست ) 32220370-084
حجت الاسلام والمسلمین رحیم مهدوی پور (رئیس) 32289364-058
علی محمدی آشنانی(رئیس) 66733337-021
حجت الاسلام والمسلمین دکتر لطف الله خراسانی (رئیس) 35250191-023
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید کریم خوب بین خوش نظر (سرپرست) 33334792-066
دکتر محمد حسین رجبیه (سرپرست) 46342045-086
ولی نوروزی (رئیس) 36345050-044
عباس یوسفی تازه کندی(رئیس) 32228946-054
حمید کمتنکش(رئیس) 33294764-054
حجت الاسلام والمسلمین محمد فاتحی (رئیس) 44415850-051
روح الله محمدی (رئیس) 32300267-023
زینب روستایی (رئیس) 36286271-071
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی غضنفری (رئیس) 37771551-025
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد قاسم احمدی (رئیس) 38360620-083
حمید محمدی راد (رئیس) 37238666-041
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا زارع مهرجردی (رئیس) 38420520-051
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید کریم خوب بین خوش نظر (رئیس) 33338301-081
سید مصطفی موسوی (رئیس) 37738071-035
زینب روستایی (سرپرست) 52452271-071
حجت الاسلام والمسلمین آصف باصره (سرپرست) 35563820-076