معاونت دانشجویی فرهنگی / دانستنیهای رفاهی

 

1-    آیا می‌دانید دانشجویان در طول تحصیل می توانند از انواع وامهای دانشجویی مانند تحصیلی، ضروری، حج و زیارت و ودیعه مسکن و ازدواج و شهریه( مخصوص دانشجویان شهریه پرداز) استفاده نماید.

2-       جهت تسویه وامهای  دانشجویی، حداکثر ۹ ماه پس از فارغ التحصیلی فرصت دارید. در غیر اینصورت، ملزم به پرداخت کل بدهی بصورت یکجا هستید.

3-       در صورتی‌که در مقطع بالاتر قبول شدید، بلافاصله جهت تسویه حساب مقطع قبل، به امور دانشجویی

دانشکده مراجعه نمائید. در غیر اینصورت با گذشت ۹ ماه از اتمام مقطع قبل، ملزم به پرداخت کل بدهی بصورت یکجا می شوید.

4-       کسانی که اجاره بهای خوابگاه را در ابتدای هر ترم پرداخت نمایند مشمول تخفیف اجاره بها می شوند.

5-       آیا می دانید برای هر ترم که نیاز به وام دارید، (از جمله وام تحصیلی یا شهریه) باید درخواست جدیدی به امور دانشجویی دانشکده بدهید.

6-       اجاره بهای خوابگاه پس از فارغ التحصیل غیر قابل تقسیط می باشد.پس با پرداخت به موقع اجاره بها از انباشت بدهی خود جلوگیری نمایید.

7-       اجاره بهای خوابگاه به مراتب کمتر از وام تحصیلی است. پس وام تحصیلی بگیرید و اجاره بهای خوابگاه را در ابتدای هر ترم و با  تخفیف پرداخت نمایید.

8-       تعویق زمان دفترچه اقساط بدهی برای قبول شدگان در مقطع بالاتر در صورتی امکان‌پذیر می باشد که به امور دانشجویی محل تحصیل اعلام گردد.در غیر اینصورت مبلغ اقساط به صورت خودکار به تعویق نیفتاده و می‌بایست در زمان سر رسید اقساط پرداخت صورت گیرد.

9-       دانشجوی دوره کارشناسی، حداکثر 8 نیمسال و کارشناسی ارشد ۴ نیمسال حق سکونت در خوابگاه دارد  در صورت افزایش سنوات تحصیل بهای سکونت در خوابگاه، بصورت تصاعدی افزایش می یابد.

10-   تنها در صورت تسویه حساب از مقطع تحصیل قبل، می توانید از تسهیلات رفاهی (وام و خوابگاه) در مقطع تحصیلی جدید بهره مند شوید.

11-   عدم پرداخت کل بدهی خوابگاه و ۱۰% درصد بدهی وام ها پس از فارغ التحصیلی، تقسیط مانده بدهی شما را ناممکن می‌سازد.

12-   دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، در هنگام تسویه حساب، نبایستی بدهی معوقه از مقاطع تحصیلی قبلی داشته باشند.

13-   سایت اینترنتیwww.swf.ir جهت اطلاع رسانی در خصوص مجموعه قوانین و مقررات وام ها و تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان، در دسترس شماست.

14-    بازپرداخت وام ودیعه مسکن پس از فارغ التحصیلی می بایست به صورت یکجا بوده و قابل تقسیط نمی باشد.

15-    برای دریافت تسهیلات دانشجویی وجود یک ضامن کارمند پیمانی یا رسمی یا بازنشسته کافی است و پس از آن تا پایان فارغ التحصیلی می توانید از انواع وام‌های دانشجویی بهره‌مند گردید.