پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

استعدادهای درخشان

 
نام و نام خانوادگی *
دانشگاه محل تحصیل *
شماره همراه : *
پست الکترونیک:
سال تحصیلی ورود *
جنسیت
استان و شهرستان محل سکونت
فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون (فایل PDF)
تصویر ریز نمرات تحصیلی دانشجو
تصویر صفحه اول شناسنامه
تصویر کارت ملی
آپلود مدارک فعالیت های علمی آموزشی
آپلود مدارک پژوهشی
آپلود مدارک فعالیت های قرآنی
آپلود مدارک فعالیت های فرهنگی

مطالب مرتبط