معاونت دانشجویی فرهنگی / معرفی اداره تغذیه

 

معرفی اداره تغذیه

اداره تغذیه دانشگاه با هدف تامین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کمیت و کیفیت آن فعالیت می‌نماید

این اداره شامل دو بخش اداری و سالن های غذاخوری است که با اداره تغذیه مسقر در سازمان مرکزی دانشگاه مدیریت می‌شود و از طریق کارسناسان دانشجویی مستقر در دانشکده ها اجرا می‌شود.

 

شرح وظایف رئیس اداره تغذیه:

-         بررسی نیازهای سیستمی و تغذیه ای و ارائه پیشنهاد برای تغییرات

-         نظارت بر عمکرد اتوماسیون

-         نظرسنجی از دانشجویان در مورد کیفیت غذایی جهت برنامه ریزی هرچه بهتر

-         تهیه و تنظیم برنامه غذایی بصورت ترمی و ابلاغ آن به کارشناسان دانشجویی مستقر در دانشکده ها جهت درج در برنامه تغذیه دانشکده مربوطه

-         بررسی و محاسبه بودجه تغذیه دانشکده های علوم قرآنی از طریق گزارشهای اخذ شده از سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه و ابلاغ آن به معاونت محترم ارشد، توسعه مدیریت و منابه دانشگاه جهت واریز به حساب دانشکده های علوم قرآنی

-         پی گیری مشکلات مربوط به افزایش اعتبار و رزرو روزانه غذا به صورت اینترنی و کنترل سیستم های اتوماسیون

-         ارائه راهکار در زمینه بهبود وضع تغذیه در جهت بهبود شرایط

-         پاسخگویی به درخواست های دانشجویان از طریق تماس با شماره تلفن های اموردانشجویی دانشگاه

-         نظارت بر بهداشت فردی کارکنان آشپزخانه و کنترل کارت بهداشت پرسنل به صورت سالیانه و مستمر

-         پیگیری وضعیت بهداشت محیط آشپزخانه و سلف های سرویس از لحاظ تمیزی و ضد عفونی محل ها از طریق کارشناسان دانشجویی مسقر در دانشکده ها

-         رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در مورد تغذیه

 

 

 ********

مهمترین پیوند ها

 

سیستم رزرو غذا                                                                                     اداره امور خوابگاه

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه                                                 اداره امور رفاهی

قوانین و آیین نامه‌ها                                                                                مشاوره معاونت دانشجویی