حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نقیب
سرپرست دانشگاه
رياست دانشگاه

 

قائم مقام ریاست دانشگاه

حمیدرضا ابراهیمی
معاون توسعه مدیریت و منابع

مهدی مهتابی
مدیر مالی

حسين فيضي
مدیر اداری

دکتر علیرضا کاوند
معاون دانشجویی

سیدمصطفی سیدیان
مدیر دانشجویی


دکترمحمد نقیب
معاون آموزشي

حجت اله لطفی
مدیر توسعه آموزشی

دکتر مهدی عبدالهی پور
مدير آموزشي و تحصیلات تکمیلی

دکتر رضا اماني
معاون پژوهش
معاون پژوهشي

حجت الاسلام و المسلمین سید کریم خوش نظر
مدیر پژوهش

مجتبی قاسمی
مدیر همکاری های علمی و انتشارات

حجت الاسلام علی قاسمی
معاون فرهنگي

حجت الاسلام محمدرضا احمدی
مدیر فرهنگی

حجت الاسلام مرتضی رضوانی زاده
حوزه ریاست و روابط عمومی

علیرضا صالحی
حراست

کارشناس حراست

\x\ax

 

دکتر رضا اماني
معاون پژوهش
axax

qwe

 

روابط عمومی و امور بین المل

 

معاونت دانشجویی