حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی
رياست دانشگاه

 

قائم مقام ریاست دانشگاه

حمیدرضا ابراهیمی
معاون توسعه مدیریت و منابع

مهدی مهتابی
مدیر مالی

حسين فيضي
مدیر اداری

علیرضا صالحی
حراست

دکترمحمد نقیب
معاون آموزشي

حجت اله لطفی
مدیر توسعه آموزشی

دکتر مهدی عبدالهی پور
مدير آموزشي و تحصیلات تکمیلی

دکترمحمد نقیب
معاون پژوهشي

رضا اماني
مدیر پژوهش

مجتبی قاسمی
مدیر همکاری های علمی و انتشارات

معاون دانشجويي و فرهنگي

سیدمصطفی سیدیان
مدیر دانشجویی

حجت الاسلام محمدرضا احمدی
مدیر فرهنگی

دکترمحمد اسماعیل عبدالهی
مدیر برنامه ریزی راهبردی آمار و فناوری

حجت الاسلام مرتضی رضوانی زاده
حوزه ریاست و روابط عمومی