حجت الاسلام و المسلمین علی محمدی
رياست دانشگاه

 

قائم مقام ریاست دانشگاه

حمیدرضا ابراهیمی
معاون توسعه مدیریت و منابع

مهدی مهتابی
مدیر مالی

حسين فيضي
مدیر اداری

علیرضا صالحی
حراست

کارشناس حراست

دکترمحمد نقیب
معاون آموزشي

حجت اله لطفی
مدیر توسعه آموزشی

دکتر مهدی عبدالهی پور
مدير آموزشي و تحصیلات تکمیلی

دکتر رضا اماني
معاون پژوهشي

حجت الاسلام و المسلمین رحمان عشریه
مدیر پژوهش

مجتبی قاسمی
مدیر همکاری های علمی و انتشارات

حجت الاسلام علی قاسمی
معاون فرهنگي

حجت الاسلام محمدرضا احمدی
مدیر فرهنگی

حجت الاسلام مرتضی رضوانی زاده
حوزه ریاست و روابط عمومی

دکتر علیرضا کاوند
معاون دانشجویی

سیدمصطفی سیدیان
مدیر دانشجویی