بسمه تعالی

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دیگر دانشگاه ها جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی96-95

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد به شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و نامه پیرو به شماره 96474/21 مورخ 24/5/94 ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستورالعمل اجرایی سازمان سنجش به شماره 7671/س مورخ 14/2/95؛ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در نظر دارد ده درصد ظرفیت پذیرش رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده های علوم قرآنی خود را در سال تحصیلی 96-95 از بین دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته واجد شرایط از دیگر دانشگاه ها نیز پذیرش نماید.

1- دانشجویانی که پس از هفت نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 115 واحد درسی، یا شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل 110 واحد درسی به لحاظ میانگین کل، جزء ده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی (مجموع دوره روزانه و شبانه) خود باشند؛ و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی (حداکثر تا تاریخ  31/6/95) دانش آموخته شوند.

2- پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یک بار امکان پذیر است.

تبصره: اين آيین نامه شامل دانشجویانی است که فارغ التحصیل بهمن ماه 94 یا شهریورماه 95 باشند؛ و فارغ التحصیلان كارشناسي سال های قبل و كارشناسي ناپیوسته، مجاز به استفاده از این آیین نامه نیستند.

3-چنانچه طول دوره تحصیل دانشجو به دلايلي خارج از اختیار دانشجو (مانند بیماری ، ماموريت والدين يا همسر، و يا به دلیل زايمان) حداكثر دو نیمسال تحصیلي بیش از مدت مجاز مذكور در اين آيین نامه شود، درخواست دانشجو پس از تأيید كمیسیون موارد خاص دانشگاه، برای استفاده از تسهیلات آيین نامه قابل بررسي خواهد بود.

5-متقاضیانی که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند، و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزء ده درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد سال 96-95 پذیرش می شوند.

6- رتبه های اول تا پانزدهم نهايي المپیادهای علمي – دانشجويي برای ورود به همان رشته ی برگزيده يا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالي برنامه ريزی آموزشي وزارت، با ارائه معرفي نامه از دبیرخانه المپیاد، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در دوره کارشناسی ارشد سال 96-95 پذیرش می شوند.

7-دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته رشته های تحصیلی علوم قرآن و حدیث دانشگاه های روزانه دولتی و دانشگاه های غیرانتفاعی، مجاز به انتخاب رشته های اعلام شده در جدول ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد95 این دانشگاه می باشند.

8-با توجه به اینکه تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه های ذکر شده مجاز نیست، بنابراین بعد از تأیید نهایی وضعیت متقاضیان پذیرش شده، امکان تغییر رشته و انتقال برای آنان میسر نخواهد بود؛ لذا می بایست متقاضی در انتخاب رشته و دانشکده، نهایت دقت را به عمل آورد.

9-بر اساس بند 5 از ماده 1 آیین نامه، متقاضیان می بایست شرایط اختصاصی دانشگاه را دارا باشند. لذا صرف حایز شرایط آیین نامه بودن حقی را برای پذیرش نهایی متقاضی ایجاد نمی کند.

10-در هر زمان(حتی زمان فارغ التحصیلی) مشخص گردد که دانشجوی پذیرش شده فاقد شرایط آیین نامه مربوط بوده است، و مدارک ارائه شده فاقد صحت بوده است، پذیرش وی لغو گردیده و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.

11- متقاضیان واجد شرایط ضمن تکمیل فرم درخواست پذیرش بدون آزمون، می بایست مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های علمی، پژوهشی، قرآنی، و فرهنگی خود را  حداکثر تا تاریخ 10/3/95 در سایت دانشگاه در قسمت مشخص شده آپلود نمایند.و اصل فرم و مدارک را نزد خود جهت ارائه در صورت پذیرش نگهداری نمایند.

12-پذیرش با توجه به امتیازات اکتسابی دانشجو (طبق جدول دستورالعمل امتیازات داخلی دانشگاه)؛ و اولویت رشته های درخواستی متقاضی؛ و بر اساس ظرفیت پذیرش بدون آزمون با توجه به جدول ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد94دانشگاه، انجام می گیرد؛ و این دانشگاه با توجه به مدارک ارسالی دانشجو، نسبت به بررسی مدارک و امتیازدهی به آنها اقدام نموده، و اواخر خردادماه از طریق سایت دانشگاه نتیجه را به اطلاع پذیرفته شدگان می رساند، تا دانشجو در مدت زمانی که مشخص خواهد شد، جهت تحویل اصل مدارک و تأیید پذیرش و یا انصراف، جهت ارسال اسامی نهایی به سنجش اعلام نماید.

 

                                              شماره تماس دفتر مرکزی دانشگاه: 02537604070 داخلی 354

  

 

دانلود آیین نامه وزارت علوم، و دستورالعمل سازمان سنجش

پس از تهیه تصویر مدارک مورد نیاز ذیل اقدام به ثبت نام نمایید:

الف- فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون ارشد95 دیگر دانشگاه ها

دانلود فرم            دانلود جدول ظرفیت رشته ها

ب- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

ج- ریزنمرات تا پایان نیمسال اول 95-94

د- مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های علمی، پژوهشی، قرآنی، و فرهنگی

 

شرایط و ضوابط را مطالعه و تصویر مدارک را تهیه نموده ام

لینک به ثبت نام