جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩

سامانه پیامک دانشگاه

 
سامانه متمرکز پیامک دانشگاه
شماره سامانه : 30007359
روش ارسال پیامک به بخش های مختلف دانشگاه :

ارسال پیامک به پنل مخصوص هر معاونت و ریاست دانشگاه به وسیله کلید واژه صورت خواهد گرفت. به طوریکه کاربران می بایست ابتدای متن پیامک خود کلید واژه مربوط به هر واحد را عنوان نمایند.جدول زیر نمایانگر این روش خواهد بود.

 

واحد مربوطه   نمونه متن ارسالی پیامک
ریاست دانشگاه    به ابتدای متن پیامک خود عدد 8 اضافه کنید
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی     به ابتدای متن پیامک خود عدد 3 اضافه کنید
معاونت توسعه مدیریت و منابع   به ابتدای متن پیامک خود عدد 1 اضافه کنید
  معاون پژوهش و فناوری   به ابتدای متن پیامک خود عدد 2 اضافه کنید
معاون دانشجویی و فرهنگی   به ابتدای متن پیامک خود عدد 4 اضافه کنید
     

مطالب مرتبط