يکشنبه ١٦ آذر ١٣٩٩

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی / شوراهای زیر مجموعه

 

شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

1-     حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب (رئیس شورا)

2-     دکتر مهدی عبداللهی پور (دبیر شورا)

3-     دکتر رضا سعادت نیا (عضو شورا)

4-     دکتر عظیم عظیم پور (عضو شورا)

5-     حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی باکویی (عضو شورا)

6-     حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی میرآفتاب (عضو شورا)

 

کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

1-     حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب (رئیس کمیته)

2-     دکتر مهدی عبداللهی پور (دبیر کمیته)

3-     حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی باکویی (عضو کمیته)

4-     حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی رضایی اصفهانی (عضو کمیته)

5-     حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد فاکر میبدی (عضو کمیته)

6-     حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا مودب (عضو کمیته)

 

7-     خانم دکتر سکینه آخوند (عضو شورا)