بستن

دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 

شرح وظایف:

 • پیگیری و اجرای سیاست­های آموزشی دانشگاه؛
 • ارائه و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) به معاونت آموزشی جهت طرح در هیأت رییسه دانشگاه؛
 • مسوولیت پورتال پذیرش دانشجو و نظارت بر تکمیل و ویرایش ظرفیت و جنسیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی؛
 • دریافت فایل­های اطلاعات و آمار پذیرفته­ شدگان دانشگاه در مقاطع مختلف و دستورالعمل­های مربوطه و ارسال آن به دانشکده­ها؛
 • نظارت بر عملکرد کارشناسان آموزشی و تحصیلات تکمیلی سازمان مرکزی دانشگاه؛
 • پیگیری حسن اجرای دستورالعمل­ها، آیین­نامه ­ها و بخشنامه­ های آموزشی در سازمان مرکزی و نیز دانشکده­ها؛
 • پیگیری و پاسخگویی به مطالبات دانشجویان و فارغ ­التحصیلان دانشگاه در امور آموزشی؛
 • پیگیری و نظارت بر امور جاری آموزشی در دانشکده­ ها؛
 • نظارت بر انجام وظایف و ساعات حضور اعضای هیأت علمی؛
 • پیگیری امور مربوط به مدرسان حق ­التدریس؛
 • پیگیری ارزشیابی اساتید (اعضای محترم هیات علمی و استادان مدعو).
 • برنامه­ ریزی و  برگزاری کارگاه­ های دانش­ افزایی اعضای هیأت علمی؛
 • برنامه­ ریزی­ و اجرای کارگاه­های آموزشی به منظور  مهارت افزایی کارشناسان و معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده­ ها؛
 • پیگیری و نظارت بر شیوه جذب دانشجویان در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری.
 • دبیری شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و پیگیری مصوبات آن.
 • دبیری کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه و پیگیری مصوبات آن.
 • تعامل با سایر بخش ها و معاونت های دانشگاه؛ تحت نظارت معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.