بستن

يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨
معرفی کارکنان و شماره تماس
 

حجت الاسلام محمد فاتحی

 

سمت: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم

رشته و گرايش تحصيلي: دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی، گرایش تفسیر قرآن و منابع اسلامی

رزومه علمی و اجرایی

شماره تماس: 37604070-025

داخلي: 340


رايانامه: 

روز و ساعت پاسخگويي به تماسها: سه شنبه ها ساعت 10 الی 11

مدیران و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
حسین فیضی مدیر امور اداری 02537604070 343
         

مهدی مهتابی مدیر امور مالی 02537604070 346
       

منصور صادقی مسئول دفتر 02537604070 340
         
روح الله چهرقانی کارشناس حقوقی، قراردادها و عمرانی 02537604070 344
       
  علی ابوالقاسم ولوجردی کارشناس امور اداری، بیمه و رفاهی 02537604070 311
       
  سعید مرادی کارپرداز 02537604070 347
         
محمد احمدگل امین اموال و بایگانی اموال 02537604070 345
         
  محمد بیگلری نژاد کارشناس بودجه و آمار 02537604070 341
         
  محمدعلی آقابابایی کارشناس حسابداری کارکنان و ممیزی اسناد 02537604070 342