امروز: يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩

آخرين اخبار دانشکده

 • :

سايت نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
وزارت علوم و تحقيقات پايگاه قرآني دانشجويي ايحاء

 •  
     دانلود فایل : دكترفرامرزي1.pdf           حجم فایل 456 KB
     دانلود فایل : دكترسليمي1.pdf           حجم فایل 454 KB
     دانلود فایل : دكترابوترابي1.pdf           حجم فایل 315 KB
     دانلود فایل : دكتر سيدقاسم حسيني1.pdf           حجم فایل 455 KB
     دانلود فایل : دكتر اصفهاني1.pdf           حجم فایل 460 KB
     دانلود فایل : دكتر سيدمعصومحسيني1.pdf           حجم فایل 454 KB