• اداری مالی
   

   

  معاونت اداری و مالی


  ____________________________________________________________________________________
  نام و نام خانوادگی: علیرضا طهماسب پور

  پست الکترونیکی: alireza.tahmasebpour@yahoo.com

  شماره تماس: 38360255-083    داخلی 101

  جهت مشاهده فعالیت های این بخش اینجا کلیک نمایید .