• واحد دانشجویی فرهنگی
   

   

     کارشناس دانشجویی


  نام و نام خانوادگی افشین آیینی

  پست الکترونیکی : afshinaeeni1979@gmail.com

  شماره تماس 08338360255 داخلی 122

  _____________________________________________________________________________________________________________

  کارشناس فرهنگی  نام و نام خانوادگیانسیه صباغی

  پست الکترونیکی :

  شماره تماس38360255083 داخلی 106

   

   

   

   

     دانلود فایل : مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود.docx           حجم فایل 20 KB
     دانلود فایل : مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده وام دانشجویی.docx           حجم فایل 19 KB
     دانلود فایل : فرم اطلاعات فردی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر.doc           حجم فایل 78 KB
     دانلود فایل : سند تعهد محضری.pdf           حجم فایل 50 KB
     دانلود فایل : آشنایی با امور دانشجویی.docx           حجم فایل 38 KB
     دانلود فایل : نحوه پرداخت از طریق پرتال دانشجویی.pdf           حجم فایل 49 KB
     دانلود فایل : شرایط عمومی جهت دریافت تسهیلات دانشجویی.pdf           حجم فایل 655 KB
     دانلود فایل : آيين نامه استفاده از خوابگاه دانشجويي1.pdf           حجم فایل 74 KB