• واحد حراست
   

   

  تعریف حراست

  حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد. از لحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد. حراست به عنوان چشم مدیر در سازمان و با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد، می تواند مشاور ارزشمندی برای مدیریت محسوب شود و از این رو در تحقق اهداف کلان، نقش کلیدی و حیاتی را ایفا نماید.

  جامعه ی حراست ها در راستای حفاظت از ارزش های والای نظام، حفظ نظم و انسجام در مجموعه ی مربوط و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و دیگر زمینه ها ایجاد شده است.

  اهداف تشکیل حراست:

  ۱- صیانت از دستاورد های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستگاه ها

  ۲- صیانت از کارکنان، اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده، اماکن، تاسیسات و اموال دستگاه ها

  ۳- شناسایی آسیب ها، تهدیدها و انجام اقدامات پیشگیرانه

  ۴- مقابله با توطئه و نفوذ عوامل بیگانه و ضد انقلاب و عوامل ایجاد نارضایتی

  شرح وظایف حراست دانشگاه:

  ۱- برنامه ریزی فعالیت های حراست در راستای اهداف، سیاستهای دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها

  ۲- جلوگیری از آلوده شدن پرسنل به تخلف و مفاسد

  ۳- صدور مجوزهای لازم به منظور انجام سفرهای خارجی

  ۴- ارائه خدمات آموزشی و توجیه کارکنان در راستای حراست و مراقبت های حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از اسناد طبقه بندی شده

  ۵- حفاظت از اسناد، اماکن، شبکه های ارتباطی و محیطهای تحت پوش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی

  ۶- نظارت بر امحاء اسناد و مدارک طبقه بندی شده

  ۷- دریافت، ثبت، نگهداری و حفاظت از مکاتبات محرمانه، اطلاعات حساس و کلیدی

  ۸- ایجاد بایگانی و دبیرخانه محرمانه به منظور دریافت و ثبت و صدور نامه های طبقه بندی شده

  ۹- طبقه بندی تاسیسات و اماکن و ارائه طرح های حفاظتی برای آنها به منظور جلوگیری از اخلال در نظم و خراب کاری  

  ۱۰- کنترل تردد کارکنان، ارباب رجوع و خودروها

  ۱۱- ارائه طرح حفاظتی تامین مراسم، همایش ها، نمایشگاه، جشنواره و ... و نظارت بر انجام آنها

  ۱۲- انجام استعلامات جهت گزینش کارکنان و صلاحیت افراد برای بکارگیری در پست های سازمانی

  ۱۳- تهیه وسایل و تجیهزات حفاظتی لازم برای کارکنان و نگهبانان

  ۱۴- رسیدگی و بررسی تخلفات احتمالی در زمینه های موضوعات حراستی

  ۱۵- ارائه خدمات مشورتی مورد لزوم حراست به ریاست دانشگاه:

  الف) شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی دانشجویان و اساتید و ...

  ب) شناسایی نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی

  ج) شناسایی عوامل فساد و سوء استفاده های احتمالی مالی

  ۱۶- صدور کارت شناسایی کارکنان

  ۱۷- انجام سایر وظایف محوله

  ۱۸- تهیه اخبار و گزارشات حراستی و ارجاع به مراجع ذیربط

  سه نقش اساسی حراست به منظور پیشگیری از وقوع تخلف ها در سازمان به شرح زیر می باشد:

  اول: نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده

  دوم: نقش اصلاح کننده یا درمان کننده

  سوم: نقش جدا کننده از سیستم

  ارتباط با حراست:

  پل ارتباطی حراست دانشکده با کارکنان، اساتید و دانشجویان , داخلی  109-08338360255