امروز: يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩

آخرين اخبار دانشکده

 • :

سايت نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
وزارت علوم و تحقيقات پايگاه قرآني دانشجويي ايحاء

 •  

  ریاست دانشکده

  نام و نام خانوادگی: دکتر سید معصوم حسینی

  سمت : رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل - عضو هیات علمی دانشکده

  شماره داخلی:104

  شماره تماس دانشکده: 44266001-44271450-011

  شماره فکس دانشکده:44270522-011

  نشانی: مازندارن- شهرستان آمل- خ طالب آملی-دریا 13