امروز: يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩

آخرين اخبار دانشکده

 • :

سايت نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
وزارت علوم و تحقيقات پايگاه قرآني دانشجويي ايحاء

 •  

   

  نام و نام خانوادگی: مرتضي ثقفي

  سمت : سرپرست معاونت اداري، مالي و دانشجويي

  شماره داخلی:119

  شماره تماس دانشکده: 44266001-44271450-011

  نشانی: مازندارن- شهرستان آمل- خ طالب آملی-دریا 13