امروز: جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩

آخرين اخبار دانشکده

 • :

سايت نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
وزارت علوم و تحقيقات پايگاه قرآني دانشجويي ايحاء

 •  

  نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه سلیمی

  تخصص:دکتری زبان و ادبیات عرب

  سمت:مدير گروه- عضو هیات علمي

  پست الکترونیک: salimil@quran.ac.ir

  شماره داخلی: 107