امروز: جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩

آخرين اخبار دانشکده

 • :

سايت نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
وزارت علوم و تحقيقات پايگاه قرآني دانشجويي ايحاء

 •  

              دانشكـــــــــــــــــده علــــــــــــوم قرآني آمـــــــــــــــــل

  آدرس: آمل- خيابان طالب آملي-دريا 13-جنب حسينيه 14 معصوم(ع)

  تلفن تماس: 44266001-44271450-011

  نمابر: 44270522-011

  رياست دانشكده-دكتر سيد معصوم حسيني

  شماره تماس داخلي 104

  معاون آموزش و پژوهش-دكتر سيد عبداله اصفهاني

  شماره تماس داخلي 108

  معاون اداري و مالي -مرتضي ثقفي

  شماره تماس داخلي 119

  كارشناس فرهنگي كانون قرآن و عترت-داود بهمنش

  شماره تماس داخلي 118

  مسئول دفتر رياست و دبيرخانه-علي رنجبر تيلكي

  شماره تماس داخلي 117

  كارشناس امور دانشجويي-اصغر كريم زاده

  شماره تماس داخلي 115

  مسئول كتابخانه-حميد رنجبر

  شماره تماس داخلي 111

  كارشناس اداري و مالي-حسين طاهري

  شماره تماس داخلي 117

  كارشناس آموزش-فاطمه شفيعي

  شماره تماس داخلي 105

  كارشناس تحصيلات تكميلي-سيده رضوان حسيني حاجي

  شماره تماس داخلي 105