برگزاری جلسه دفاعیه
برگزاری جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن مجید خانم روح انگیز امیری
 ١٣٩٩/٠٨/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه مجازی مسئولین دانشکده کرمانشاه با تشکلهای مختلف دانشجوئی
اولین جلسه مجازی ریاست، معاونت و کارشناسان دانشکده با تشکلهای مختلف دانشجوئی در سال تحصیلی جدید برگزار گردید.
 ١٣٩٩/٠٨/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
سومین نشست شورای فرهنگی دانشجوئی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال تحصیلی جاری
سومین جلسه شورای فرهنگی دانشجوئی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال تحصیلی جاری برگزار گردید.
 ١٣٩٩/٠٨/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کرسی علمی ترویجی « تحلیل انتقادی دیدگاههای مختلف در باب مفهوم و کار بست "بطن و تأویل" قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
اولین کرسی علمی ترویجی با عنوان « تحلیل انتقادی دیدگاههای مختلف در باب مفهوم و کار بست "بطن و تأویل" قرآن کریم » با ارائه دکتر زهره نریمانی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار گردید .
 ١٣٩٩/٠٨/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه تکریم و معارفه معاون دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه تکریم و معارفه معاون دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار گردید .
 ١٣٩٩/٠٨/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>