امروز: يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    جناب آقای مهدی مهدوی شعار

    مسئول محترم دفتر ریاست، دبیرخانه و روابط عمومی دانشکده تفسیر و معارف قرآن