امروز: يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    واحد برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات


    سعید قدیمی

    کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

    شماره تماس : داخلی 123