امروز: يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

  واحد پژوهش و کتابخانه


  کارشناس پژوهش دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

  جناب آقای ناصری عیلامی

  شماره تماس : داخلی 142

   

  کارشناس کتابخانه دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

  سرکار خانم طاهره الفتی

  شماره تماس : داخلی 129