امروز: يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    واحد حراست


    کارشناس حراست دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم

    جناب آقای محمد حسین بقایی

    شماره تماس : داخلی 141