امروز: يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

  اعضاء محترم هیأت علمی دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

  جناب آقای دکتر جعفر بچاری
  جناب آقای دکتر رحمان عشریه - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر سید علی میر آفتاب - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر سید محمد نقیب - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر عبدالرسول حسینی زاده - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر علی اصغر شعاعی - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر علی غضنفری - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر علیرضا کاوند - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر محمد اکبری
  جناب آقای دکتر مهدی باکوئی - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر مهدی داوری - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر مهدی عبداللهی پور - دانلود رزومه
  جناب آقای دکتر هادی نصیری - دانلود رزومه
  سرکار خانم دکتر آخوند - دانلود رزومه