امروز: چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  
     


    ولی نوروزی
    رئیس و هیات علمی دانشکده علوم قرآنی خوی           
    پست الکترونیک: noruzi@quran.ac.ir