امروز: چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

     

    اسماعیل نعلبندی

    معاونت اداری و مالی و دانشجویی دانشکده

    پست الکترونیکی nalbandi.smaeil@gmail.com