امروز: پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

     

    رامین عفیفی

    کارشناس اداری و مالی دانشکده