امروز: چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   


  ولی نوروزی
  رئیس و هیات علمی دانشکده علوم قرآنی خوی           
  پست الکترونیک: 
  noruzi@quran.ac.ir
  آدرس وب سایت یا وبلاگ:


  فایل رزومه

   

  عسگر بابازاده اقدم
  معاون آموزشی و پژوهشی
  وهیات علمی دانشکده علوم قرآنی
    
  پست الکترونیک: babazadeh@quran.ac.ir          
    
  آدرس وب سایت یا وبلاگ:

  فایل رزومه

   

  حسین خانی کلقای  
  هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
  پست الکترونیک: khani@quran.ac.ir                     

  آدرس وب سایت یا وبلاگ:


  فایل رزومه

   

  نوروز امینی
  هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
  پست الکترونیک: nowruzeamini@gmail.com     
  آدرس وب سایت یا وبلاگ:

  http://bayaan.parsiblog.com

  http://haghighat.parsiblog.com

  فایل رزومه

   

  معصومه قنبرپور
  هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
  پست الکترونیک: Ahsanolhadith14@yahoo.com  
  آدرس وب سایت یا وبلاگ:


  فایل رزومه