امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

  •    
    
  • عسگر بابازاده اقدم
   ریاست دانشکده
   و هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
     
   پست الکترونیک: askar.babazadeh@gmail.com
            
     
   آدرس وب سایت یا وبلاگ:

   فایل رزومه


  • حسین خانی کلقای  
   معاون آموزشی و پژوهشی وهیات علمی دانشکده علوم قرآنی
   پست الکترونیک:  khani.kalgay@gmail.com                   

   آدرس وب سایت یا وبلاگ:


   فایل رزومه

    

  • نوروز امینی
   هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
   پست الکترونیک:  nowruzeamini@gmail.com
       
   آدرس وب سایت یا وبلاگ:

   http://bayaan.parsiblog.com

   http://haghighat.parsiblog.com

   فایل رزومه


  • معصومه قنبرپور
   مدیر گروه و هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
   پست الکترونیک:  m.poshtkar@gmail.com
    
   آدرس وب سایت یا وبلاگ:


   فایل رزومه