•    
   
 • عسگر بابازاده اقدم
  ریاست دانشکده
  و هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
    
  پست الکترونیک: askar.babazadeh@gmail.com
           
    
  آدرس وب سایت یا وبلاگ:

  فایل رزومه


 • حسین خانی کلقای  
  معاون آموزشی و پژوهشی وهیات علمی دانشکده علوم قرآنی
  پست الکترونیک:  khani.kalgay@gmail.com                   

  آدرس وب سایت یا وبلاگ:


  فایل رزومه

   

 • نوروز امینی
  هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
  پست الکترونیک:  nowruzeamini@gmail.com
      
  آدرس وب سایت یا وبلاگ:

  http://bayaan.parsiblog.com

  http://haghighat.parsiblog.com

  فایل رزومه


 • معصومه قنبرپور
  مدیر گروه و هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
  پست الکترونیک:  m.poshtkar@gmail.com
   
  آدرس وب سایت یا وبلاگ:


  فایل رزومه