امروز: جمعه ٠٣ آذر ١٣٩٦

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   
     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مقالات شماره جاری:

  سال اول، شماره اول ، بهار و تابستان 95(سری جدید)

  1. سرمقاله 

  سر دبیر    صفحه12-8     دریافت فایل مقاله

  2.بررسی کلمةا.. بودن حضرت عیسی (علیه السلام)در قرآن و عهد جدید

  سمیه خلیلی    صفحه 26-13   دریافت فایل مقاله

  3.مفهوم شناسی واژه فسق و حوزه معنایی آن در قرآن

  احد نور محمدی  صفحه43-27   دریافت فایل مقاله

  4.گونه شناسی روایات تفسیری منقول از صادقین (علیهماالسلام)در تفسیر الدوالمنثور سیوطی

  دکترنهله غروی نائینی، نرگس نطقی  صفحه 62-44 دریافت فایل مقاله

  5. راهکارهای درمان اضطراب با تکیه بر قرآن کریم

  خدیجه بنام  صفحه 80-63  دریافت فایل مقاله

  6.بازتاب قرآنی امر به معروف و نهی از منکر در شعر معروف رصافی

  دکتر عبدالاحد غیبی،بیان علایی صفحه 96-81  دریافت فایل مقاله

  7. اصول تنبیه از دیدگاه قرآن 

  سید محمد رضا موسوی شوشتری،حسن فشانجردی،محمد برادران علاف

  صفحه 109-97 دریافت فایل مقاله

  8.کتاب شناسی اخلاق در قرآن

  دکتر زهره اخوان مقدم،سید مجید نبوی،رضا مرادی سحر

  صفحه 132-110 دریافت فایل مقاله

  9.فرهنگ قرآنی؛چیستی،چرایی و چگونگی آن در گفتگو با حجةالاسلام دکتر خیری

  دکتر معصومه قنبرپور صفحه 138-133 دریافت فایل مقاله

  10.اخبار پژوهشی دانشکده

  صفحه 145-139  دریافت فایل مقاله

  11. چکیده عربی مقالات

  صفحه 148-146 دریافت فایل مقاله

  12. چکیده انگلیسی مقالات
   صفحه 152-149 دریافت فایل مقاله