امروز: سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

         دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی

  ریاست محترم دانشکده علوم قرآنی میبد

  پست الکترونیک :mojtaba63mohammadi@gmail.com

  فایل رزمه