امروز: سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

     

    احمد توکلی 

    معاونت توسعه و مديريت منابع انساني

    پست الکترونیک:farhadmeybodi@ gmail.com