امروز: سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات    نام و نام خانوادگی علی حجت

    پست الکترونیکی alihojjat2006@gmail.com

    شماره تماس32331778-035 داخلی 131