امروز: جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

  دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سال 1361  به نام مدرسه تربیت مدرس قرآن کریم در تهـران به صورت دوره های دو ماهه ، شش ماهه  و دو ساله تأسیس شد و در سال 1368 با مجوز وزارت فرهنگ و آمـوزش عالی به مراکز آموزش عالی کشـور پیوست و در سال های بعـد مجـوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشنـاسی به نام دانشکـده علــوم قرآنی کسب کرد و از سال 1387 با مجوز وزارت علوم تحقیقـات و فنــاوری با عنــوان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به انجام رسـالت های آمـوزشی و پـژوهشی پرداخته و اکنون دارای 22 دانشکـده در سراسر کشـور در مقــاطع کارشنـاســی ، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد .

  چشم انداز

  نهادینه شدن و جهانی شدن فرهنگ و آموزه های قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی و رشد جامعه به سوی حیات طیبه.

  ضرورت تأسیس

  نگرانی دلسوزان جامعـــه از فقر شدید فرهنگ قرآنی در مراکز آموزش عالی و دانشگاه های کشور و نیــاز به نیروهای متخصص و متفکر و مدیر قرآنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی.