امروز: شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   شرح وظایف بخش امور کتابخانه

   1) حفظ و نگهداری کتب  به بهترین وجه

   2) بررسی نیازهای کتابخانه به منظور غنی سازی و به روز رسانی آن 

   3) برقراری نظم و دقت در تحویل و بازپس گیری کتب و سایر اقلام

   4) ثبت و یادداشت کتاب های خارج شده همراه با تاریخ و پیگیری تحویل

    5) برخورد مطلوب و پاسخگویی مناسب با مراجعه کنندگان

   6) تلاش در جهت گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح دانشکده براساس روش ها و برنامه های جذاب

   7) ارتباط با کتابخانه های پیشرفته جهت به کارگیری آخرین سازو کارهای کتابداری ، کتب و اقلام موردنیاز

    8) تنظیم و انعکاس گزارش های دوره ای و مستمر به دانشکده

   شرح وظایف امور  پژوهش

   1) شناسایی ،   تهیه و تدوین محتوای کارگاه آموزشی ، نشست های علمی نقد و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط با معارف قرآن کریم و علوم اسلامی  و تهیه ضوابط و شرایط اجرایی آن و ارائه به مدیر مربوطه

   2) تهیه تقویم اجرایی کلیه امور پژوهشی دانشکده و هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن  

   3) کارشناسی و پیشنهاد  تهیه و تدوین آیین نامه ها و ضوابط حمایت از طرح ها ، پایان نامه های پژوهشی و نشریات مرتبط و شیوه نامه های نظارتی امور پژوهشی و ارائه به  مدیر مربوطه  و یا مسؤولان ذیربط

   4)  نیاز سنجی و شناسایی اولویت های پژوهشی در حوزه های قرآنی و علوم اسلامی  و فن آوری دانشکده در راستای امور پژوهشی و فن آوری دانشگاه و ارائه پیشنهاد به مدیر مربوطه

   5)  ارائه راهنمایی های لازم به دانشجویان به منظور تدوین اصولی پایان نامه و تنظیم تقویم اجرایی آن ها و پیگیری امور مربوطه  

   6)  نگهداری ، مستند سازی و به روز رسانی بانک های اطلاعاتی ، شبکه های ارتباطی دانشکده و کارنامه پژوهشی اعضای هیات علمی   و پژوهشگران  

   7) تهیه و تنظیم اسناد امور جاری پژوهشی ، طبقه بندی و بایگانی مستندات مربوطه

   8)  حضور فعال در جلسات دفتر پژوهش به منظور مستند سازی جلسات و پیگیری مصوبات

   9)  هماهنگ سازی امور اجرایی و تنظیم برنامه های جاری دفتر پژوهش دانشکده و تنظیم گزارش فعالیت های مربوطه           
  • آيين نامه و روش كار فعاليت هاي كتابخانه دانشكده علوم قرآني میبد  • فرم های پایان نامه کارشناسی 
       


  • فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد
      دانلود فایل : آیین_نامه_نگارش_پایان_نامه_کارشناسی_ارشد سال 94 دی.rar           حجم فایل 3113 KB
      دانلود فایل : فرمهای پایان نامه کارشناسی ارشد موضوعات مصوب بعد از تابستان 96.rar