امروز: شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

         دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی

  ریاست محترم  و عضو هیات علمی دانشکده 

  پست الکترونیک :mojtaba63mohammadi@gmail.com

  فایل رزمه

   دکتر محمد مهدی خواجه پور

  معاون آموزشی وپژوهشی و هیات علمی دانشکده

  پست الکترونیک :dr.khpour@gmail.com


  فایل رزمه