امروز: دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

  حسين عبداله زاده

  سمت : مسئول دفتر رياست، روابط عمومي و دبيرخانه دانشكده

  شماره داخلي:12