امروز: دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    بي بي حكيمه حسيني دولت آباد

                 سمت: مديرگروه دانشكده

                 شماره داخلي: 26