امروز: دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

  سميه گلذاري

             سمت: كارشناس آموزش

             شماره داخلي: 23

   

   

  سجاد كرديوند

            سمت: كارشناس تحصيلات تكميلي

            شماره داخلي: 33