امروز: دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

  سيد حسن موسوي

              سمت: كارشناس پژوهش

               شماره داخلي: 33  محمدرضا عباسی قصریکی

               سمت: كارشناس كتابخانه

               شماره داخلي:30