امروز: دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

     

    هادي مهتابي

                سمت : كارشناس امور اداري و مالي

                  شماره داخلي: 16