امروز: پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
خبرگزاري بين المللي قرآن پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

  مهسا سبزواري

               سمت : كارشناس فناوري و ارتباطات

               شماره داخلي : 28