امروز: پنج شنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
خبرگزاري بين المللي قرآن پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

  حسين عبداله زاده

  سمت : مسئول دفتر رياست، روابط عمومي و دبيرخانه دانشكده

  شماره داخلي:12