امروز: پنج شنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
خبرگزاري بين المللي قرآن پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    بي بي حكيمه حسيني دولت آباد

                 سمت: مديرگروه دانشكده

                 شماره داخلي: 26