امروز: پنج شنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
خبرگزاري بين المللي قرآن پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

  هیات علمی

  نام و نام خانوادگي: دكتر مجتبي نوروزي

                تخصص: دكتري مدرسي معارف اسلامي

                سمت: معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و عضو هيات علمي

                پست الکترونیک: m.noruzi@quran.ac.ir

                شماره داخلي: 24

   

   نام و نام خانوادگي: حجت الاسلام دكتر سيدمحمدرضا موسوي شوشتري

                تخصص: سطح 4 فقه و اصول

                سمت: عضو هيات علمي دانشكده

                پست الکترونیک: mousavi@quran.ac.ir

                شماره داخلي: 33

   

  نام و نام خانوادگي: دكتر محمد جواد توكلي خانيكي

                تخصص: دكتري علوم قرآن و حديث

                سمت: عضو هيات علمي دانشكده

                پست الکترونیک: tavakoli@quran.ac.ir

                شماره داخلي: 16

  نام و نام خانوادگي: دكتر كبري راستگو

               تخصص: دكتري زبان ادبيات عرب

               سمت: عضو هيات علمي دانشكده

               پست الکترونیک: rastgo@quran.ac.ir

               شماره داخلي: 19

   

   

  نام و نام خانوادگي: بي بي حكيمه حسيني دولت آباد

               تخصص: دكتري علوم قرآن و حديث

               سمت: مدير گروه و عضو هيات علمي

               پست الکترونیک: dolatabad@quran.ac.ir

               شماره داخلي:26


  نام و نام خانوادگي: دكتر محمد علي طاهري نژاد

                تخصص: دكتري علوم قرآن و حديث

                سمت: همكار علمي

                پست الکترونیک: taheri@quran.ac.ir

                شماره داخلي: 19


  نام و نام خانوادگي: دكتر محسن رجبي

               تخصص: دكتري علوم قرآن و حديث

               سمت:عضو هيات علمي دانشكده

               پست الکترونیک: rajabi@quran.ac.ir

               شماره داخلي: 19  نام و نام خانوادگي: دكتر الهه شاه پسند

               تخصص: دكتري علوم قرآن و حديث

               سمت: عضو هيات علمي دانشكده

               پست الکترونیک: shahpasand@quran.ac.ir

               شماره داخلي: 19

   

  نام و نام خانوادگي: دكتر محسن ديمه كار گراب

               تخصص: دكتري علوم قرآن و حديث

               سمت: عضو هيات علمي دانشكده

               پست الکترونیک: dimeh@quran.ac.ir

               شماره داخلي:19