امروز: پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨ 

آخرین اخبار دانشکده

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

  آدرس : استان همدان - شهرستان ملایر - شهرک ولی عصر - میدان قائم - بلوار فاطمیه

  دانشکده علوم قرآنی ملایر

  تلفن های تماس: 33338302-33338301-33338300-081

  لیست شماره داخلی های دانشکده

  ردیف

  نام واحد

  داخلی

  خط شهری

  1

  ریاست

  11

  33338303

  2

  معاونت اداری و مالی و آموزشی

  12

  33350074

  3

  دفتر ریاست

  15  4

  حسابداری

  16  5

  امور دانشجویی

  17  6

  مدیر فرهنگی

  14  7

  واحد فرهنگی

  24  8

  واحد پژوهش

  22  9

  واحد آموزش

  23

  33350072

  10

  واحد فناوری اطلاعات

  21  11

  کتابخانه

  27  12

  فکس

  13

  33338300

  13

  دفتر ریاست

  15