بستن

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
معرفی کارکنان و شماره تماس
 

دکتر حمید کمانکش

سمت: معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم

رشته و گرايش تحصيلي: دکترای مدرسی معارف اسلامی، گرایش تفسیر قرآن و منابع اسلامی

رزومه علمی و اجرایی

شماره تماس: 37604070-025

داخلي: 316


رايانامه: Hamid 587kamankesh@yahoo.com

روز و ساعت پاسخگويي به تماسها: سه شنبه ها ساعت 10 الی 11

مدیران و کارشناسان فرهنگی و دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
محمدرضا احمدی مدیر فرهنگی 02537604070 358
         

سید مصطفی سیدیان مدیر دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی 02537604070 364
       

عبدالحامد مهدوی مسئول مرکز مشاوره 02537604070 363
         
علی محمودی کارشناس امور فرهنگی 02537604070 360
       
  مهدی رجبی کارشناس امور خوابگاه ها، رفاهی 02537604070 361
       
  علی جوازان کارشناس کمیسیون موارد خاص و تغذیه 02537604070 362